جستجو کنید

در این بخش که از دستگاههایی چون اتوآنالایزر هیتاچی 717، اسپکتروفوتومتر NOVA، الکترولیت آنالایزر ISE شرکت Audicom و بیلی روبین متر نوزادان Sanjesh بهره می برد، کلیه تستهای بیوشیمی خون، ادرار و مایعات بدن قابل انجام است.
سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم توتال و یونیزه خون وادرار توسط الکترولیت آنالایزر ISE و با سرعت و دقتی حیرت انگیز انجام می شود.
میزان زردی خون نوزادان (بیلی روبین) در کمتر از 10 دقیقه با نمونه گیری از کف پا و دستگاه بیلی روبین متر مخصوص با دقتی بالا اندازه گیری می گردد.
بقیه تستهای بیوشیمی خون و ادرار غالباً توسط اتوآنالایزر محبوب هیتاچی 717 با سرعت انجام 600 تست در ساعت انجام می شود که نتایج دقیق و سریع آن برای مسؤول بخش بیوشیمی لذت بخش، برای مراجعین نویدبخش اطمینان و اعتماد و برای مدیران آزمایشگاه مایه اعتبار است.
اسپکتروفوتومتر هم در انجام تستهای اورژانسی (زمانی که هیتاچی خاموش است) و نیز تستهایی که با هیتاچی قابل انجام نیستند فعال و کالیبره است. متانند انجام قند خون اورژانسی و پروتئین ادرار 24 ساعته.

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید