جستجو کنید

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
« آزمایشـگاه شفـا، پیشرو در ارائه خدمات آزمایشگاهی
دانش محور و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه »

آدرس: کاشمر - خیابان امام خمینی- امام خمینی 7-سمت راست میلان- ساختمان شفا

تلفن: تلفن : 55227374 - 55222323 51 98 + نمابر : 55241805 51 98 +

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید