جستجو کنید

آزمایشگاه دکتر شفیعی (شفا) ، جهت توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و جلب رضایت مراجعین محترم، الزامات استاندارد ISO 15189 (استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی) را بعنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت تعیین و ضمن رعایت کامل منشور اصول اخلاقی نسبت به اصول زیر متعهد می باشد :

  • کلیه کارکنان فنی، خود را با مستند سازی کیفیت آشنا ساخته و خط مشی ها و روش های اجرایی را همواره اجرا می نمایند.
  •  كليه كاركنان آزمایشگاه در جهت افزايش مهارت و تواناييهاي خود ملزم به شرکت در کلاسهای آموزشی مرتبط بوده وخود را موظف به اجرای آنچه می آموزند، می دانند.
  •  حس مشاركت در كاركنان به منظور دستيابي به اهداف عالیه كمي و كيفي آزمایشگاه از طریق ایجاد جلسات هم اندیشی و بسترسازی برای دریافت نظرات ایشان، تقویت می گردد.
  •  مدیریت آزمایشگاه، خود را ملزم به ايجاد محيطي ايمن براي تمامي مراجعین و كاركنان به عنوان مهمترين سرمايه معنوي آزمایشگاه می داند.
  • کلیه مجموعه مدیریتی و کارکنان آزمایشگاه، انجام آزمایشها را مطابق با جدیدترین متد و اصول علمی و نیز براساس مدارک سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، از وظایف اولیه و اصلی خود تلقی نموده و تخطی از آنها را از مصادیق تضییع حق الناس محسوب می دارند.
  •  فرهنگ بهبود مستمر در کل آزمایشگاه جهت بهبود اثربخشی فرآیندهای سیستم کیفیت و توانایی آزمایشگاه توسط مدیریت نهادینه و به کل بخشها تسری داده می شود.
  •  درجهت استقرار سيستم مدیریت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO15189 در جهت بهبود مداوم در تمامي فعاليتهاي جاري در آزمایشگاه، تلاش مستمر در تمام رده ها انجام می شود.
  •  بر اساس موارد فوق، اهداف کیفیت تدوین و در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری، تحلیل و بازنگری آنها با کمک مسؤول آزمایشگاه اقدام می گردد .
  •  امانت داری و راز داری، حفظ اصول اخلاقی و شرعی، صیانت از سرمایه های مادی و معنوی آزمایشگاه، عدالت محوری در تمامی رده های کاری و خوش خلقی با مراجعین و همکاران، از مهمترین مؤلفه ها و الزاماتی است که هر یک از افراد از مسؤول فنی تا خدمات آزمایشگاه، خود را موظف به رعایت آنها می دانند.

سوپروایزر و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای فعالیتها را بر عهده داشته که از طریق گزارش های مناسب، مدیریت آزمایشگاه را از چگونگی دستیابی به نتایج مطلع می سازند .
مديريت آزمایشگاه خود را متعهد به اجراي اصول فوق در كليه فعاليتهاي آزمايشگاه مي داند و از تمامي كاركنان مي خواهد كه با رعايت دقيق موارد ياد شده، از بروز هر موردي كه آزمایشگاه را از اهداف خويش دور مي سازد، پيشگيري به عمل آورده و با ارائه پيشنهادهاي مناسب براي بهينه سازي فرآيند، یاریگر بخش مديريت آزمایشگاه باشند.

دکتر غلامرضا شفیعی فروتقه

برای جوابدهی اینترنتی تصویر زیر راکلیک کنید