تشخیص آرتریت روماتوئید با تستهای جدید(Anti CCP)

پرینت

آرتریت روماتوئید (RA) شایعترین بیماری التهابی مفاصل به شمار میرود .که بطور متوسط حدود 1% جمعیت جوامع مختلف را مبتلا می کند. RA یک بیماری اتوایمیون با مشخصه اصلی تخریب پیشرونده در مفاصل می باشد .دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد با تشخیص زود رس و شروع به موقع درمانهای موثر امروزی ، می توان از تخریب مفاصل وناتوانی ناشی از آن جلوگیری کرد.

 

متداولترين روش تشخيص آزمايشگاهي آرتريت روماتوئيد ، آزمايش بررسي روماتوئيد فاكتور (RF) است كه اگر چه در نزديك به 80-60 درصد بيماران اين فاكتور مشاهده مي شود ولي يك آزمايش اختصاصي محسوب نمي شود و در ساير بيماريهاي اتوايميون از جمله لوپوس و اسكلرودرما و سندرم شوگرن هم ديده مي شود .
یکی از تستهای با ارزشی که در چند سال اخیر مطالعات زیاد ، اهمیت آنرا در تشخیص زودرس RA نشان داده است ، آنتی بادیهای ضد پپتیدهای حلقوی سیترولینه (Anti cyclic citrullinated peptide) (Anti CCP) می باشد.
سیستم اتوآنتی بادی ضد CCP یک گروه از اتو آنتی بادیها هستند که واکنش گسترده بر علیه پروتئینهای حاوی آرژینین که به سیترولین تغییر یافته اند ، نشان میدهد . سیترولینه شدن پروتئینها در داخل فضای ملتهب موضع که مبتلا به RA می باشد ممکن است در اثر آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده وتریجی سلول) باشد.
انجام تست Anti CCP به روش الایزا انجام می شود که در اینصورت 98% Specificity در سرم خون بیماران با RA قطعی (Definite or Established ) و 96% اختصاصیت در سرم خون بیماران با RA Early (کمتر از یکسال از شروع علایم بیماری) نشان می دهد.
توانایی تشخیص روماتیسم مفصلی در مراحل اولیه که هنوز علائم کلینیکی بارز نشده اند اجازه می دهد که درمان سریعتر شروع شود و از پیشرفت و بروز عوارض ثانویه جلوگیری می شود.